For news 2008 & 2009 & 2010

110807
Heidi BIR med cert för domare Ann Rode. Svensk utställningschampion.  Jippi!
Kritik finns på Heidis sida

110619
Luva BIM med cert för domare Cindy Pettersson. Svensk utställningschampion.  Jippi!
Heidi BT 2 med r-cert
Kritik finns på flickornas sida

110612.
Luva BIR med cert för domare Siewert falk-Rüdiger
Kritik finns på Luvas sida

110604.
Luva BIR med cert för domare Colette Muldoon
Kritik finns på Luvas sida


110305. Domare Kevin Brown
Belle excellent.

110217
Luna (Marimia´s Moon-Shadow) är ny medlem av vår familj.