For news 2008 & 2009 & 2010 & 2011 & 2012

130915. Utställning Gimo
Dior BIR. Kritik finns på Diors sida

Signe & Arribas första utställning efter 2-årsdagen 25 augusti. Bägge tog certen & blev därmed bägge champions!
JÄTTE GRATTIS INGER OCH GUNNEL!!!!!

Arriba BH 2 med cert & reservcacib
Signe BIM med cert & cacib, därmed svensk & dansk utställningschampion!!!

130907. Utställning på Öland
Dior BIR. Kritik finns på Diors sida
Olga vg. Kritik finns på Olgas sida

130816 - 130818 Utställning på Bornholm
Dior 2 BIR, 1 cert & 1 cacib. Kritik finns på Diors sida
Signe 2 BIM, 2 cert & 2 cacib

GRATTIS GUNNEL!

130728. Utställning
Dior BH-2 Kritik finns på Diors sida
Signe BIM & cert

130727. Utställning
Dior BIR. Kritik finns på Diors sida
Signe BT-2 R-cert Cacib

130720. Utställning
Dior BIR. Kritik finns på Diors sida
Signe (Tarnmas Away With The Pixies) BIM & cert & cacib.

130616. Utställning
Dior BIR. Kritik finns på Diors sida

130602. Utställning
Dior BIR. Kritik finns på Diors sida
Signe (Tarnmas Away With The Pixies) BIM & cert.
Pretty head. Good eye: Lovely topline. Good balance. Nice size. Moves clean coming and going. Nice sidegate.

GRATTIS GUNNEL!

130525. Utställning
Dior BIR & svensk champion. Kritik finns på Diors sida


130328. Utställning
Dior BIR. Kritik finns på Diors sida
Olga excellent Kritik finns på Olgas sida

130330. Utställning

Dior BIM. Kritik finns på Diors sida


130113. Valputställning

Olga BIR valp. Kritik finns på Olgas sida