For news 2008 & 2009 & 2010 & 2011 & 2012 & 2013 & 2014 & 2015 & 2016 & 201720180819 Rättvik
Utställning Lustig
Bästa terriervalp

20180805 Ceskyklubbens årliga utställning
Lustig BIM valp

20180325
3 flickor födda